Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016 – zverejnenie

Zapisnica_1_ 2016(8_2014_2018)_17_3_2016

čítaj viac

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany

miesto realizácie projektu : Obec Hrnčiarske Zalužany názov a stručný opis projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany hodnotíme ako nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu – 1.4.2016

Vážení občania, obec organizuje  dňa  01.04.2016 (piatok)   zber elektroodpadu  (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.30 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.       Oznam – zber elektoodpadu 1.4.2016

čítaj viac

Smútočný oznam pán Július Slanina

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 4.3.2016, vo veku 94 rokov, nás navždy opustil                                                                                     […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.3.2016 (piatok), o 18.00 hodine.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 11.3.2016 /piatok/, o 18:00 hod.   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci