Oznamy

Zverejnenie informácii o verejnom obstarávaní – súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie 1.10.2013-31.12.2013

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2013

čítaj viac

Prehľad sadzieb miestnych daní a poplatkov na rok 2014

Prehľad sadzieb daní 2014; Sadzby ďalších miestnych poplatkov a služieb 2014

čítaj viac

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2014 – termíny vývozu.

Plán vývozu komunálneho dpadu a plastov na rok 2014 – na stiahnutie Termíny vývozu komunálneho odpadu: JANUÁR 10. január (piatok) 21. január (utorok) – FEBRUÁR 4. február (utorok) 18. február (utorok) – MAREC 4. marec (utorok) 18. marec (utorok) – APRÍL 1. apríl (utorok) 15. apríl (utorok) 29. apríl (utorok) MÁJ 13. máj (utorok) 27. máj (utorok) […]

čítaj viac

Zverejnenie schváleného rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočet 2014 – príjmy; Schválený rozpočet 2014-výdavky

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 03/2013 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

VZN – miestne dane na rok 2014 – schválené

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci