Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2015 (v piatok) o 17.30 hod.

P o z v á n k a.  Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 11.12.2015 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6.11.2015 – zverejnenie

Zapisnica_5_2015_(6_2014_2018)_6_11_2015

čítaj viac

Mikulášsky večierok bude už v tento piatok 4.12.2015, o 17:30 hod, v sále Obecného úradu HZ

Základná a Materská škola v Hrnčiarskych Zalužanoch, v spolupráci s obcou Hrnčiarske Zalužany  organizujú dňa 4.12.2015 MIKULÁŠSKY VEČIEROK, ktorý sa  uskutoční v sále obecného úradu so začiatkom o 17:30 hod. Program podujatia je nasledovný: príchod Mikuláša, vystúpenia detí z MŠ a ZŠ Hrnčiarske Zalužany, odovzdanie darčekov, mikulášska diskotéka pre najmenších. Všetkých Vás srdečne pozývame.

čítaj viac

Zverejnenie návrhov VZN a rozpočtu na rok 2016

Vážení občania, v zmysle platných zákonov zverejňujeme návrhy VZN a rozpočet na rok 2016, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré je plánované na deň 11.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Navrh_VZN _c_3_ dane_ 2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                      Navrh_VZN_c_4_2015   umiestnovanie_ volebnych_ plagatov;                                                                                                                                                                                                                                               Navrh_ VZN_ c_5_zapis_ZS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Navrh_rozpocet_ 2016_ Prijmy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Navrh_rozpočet_ 2016_ Výdavky;

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 25.11.2015

Vážení občania, obec organizuje  dňa  25.11.2015  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.30 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci