Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HZ, konaného dňa 26.6.2015 – zverejnenie

Zápisnica_3_2015(4_2014_2018)_ 26.6.2015

čítaj viac

Váš názor je dôležitý – vyjadrite ho v dotazníku MAS MALOHONT

  Vážení občania,                           Obec Hrnčiarske Zalužany, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov. Z uvedeného […]

čítaj viac

Smútočný oznam p. Ľudovít Dulovec

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom že dňa: 23.6.2015 vo veku 57 rokov nás navždy opustil   pán   ĽUDOVÍT DULOVEC . Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok  25.6.2015, o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku.                      smútočný oznam – pán Ľudovít Dulovec

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, na deň 26.6.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), sa bude […]

čítaj viac

Smútočný oznam p. Jolana Sobeková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa: 11.06.2015 vo veku 94 rokov nás navždy opustila pani JOLANA SOBEKOVÁ Posledná rozlúčka so zosnulou bude   v sobotu 13.06.2015, o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. smútočný oznam – p. Jolana Sobeková

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci