Oznamy

Upozornenie na zmenu stránkových hodín počas letných prázdnin 2014

V dobe od 7.7.2014 do 31.8.2014  budú stránkové hodiny Obecného úradu Hrnčiarske  Zalužany upravené – nasledovne: Pondelok: 6:30 – 12:00 13:00 – 14:00 Utorok: 6:30 – 12:00 13:00 – 14:00 Streda: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30 Štvrtok: 6:30 – 12:00 13:00 – 14:00 Piatok: 6:30 – 12:00 Za pochopenie ďakujeme         Ing. Branislav Nociar     […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – RS NET

RSNET s.r.o RS-dodatočné povolenie- začatie konania

čítaj viac

Smútočný oznam pán VLADIMÍR FILKA

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 19.6.2014, nás vo veku  61 rokov  navždy opustil náš spoluobčan  pán  VLADIMÍR   FILKA. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v nedeľu  22.6.2014, o  15:00 hodine, v dome smútku v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jeho pamiatke!     smútočný oznam pán Vladimír Filka

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – mobilné telefóny (terénna sociálna práca)

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY prieskum trhu podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č. 8 ( znenie podľa stavu k 01.11.2013 ) postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. […]

čítaj viac

Zastavenie územného konania – Rozvody optických káblov

RSNET-zastavenie územného konania

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci