Oznamy

Prehľad sadzieb miestnych daní a poplatkov na rok 2014

Prehľad sadzieb daní 2014; Sadzby ďalších miestnych poplatkov a služieb 2014

čítaj viac

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2014 – termíny vývozu.

Plán vývozu komunálneho dpadu a plastov na rok 2014 – na stiahnutie Termíny vývozu komunálneho odpadu: JANUÁR 10. január (piatok) 21. január (utorok) – FEBRUÁR 4. február (utorok) 18. február (utorok) – MAREC 4. marec (utorok) 18. marec (utorok) – APRÍL 1. apríl (utorok) 15. apríl (utorok) 29. apríl (utorok) MÁJ 13. máj (utorok) 27. máj (utorok) […]

čítaj viac

Zverejnenie schváleného rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočet 2014 – príjmy; Schválený rozpočet 2014-výdavky

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 03/2013 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

VZN – miestne dane na rok 2014 – schválené

čítaj viac

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Vážení občania, miestna organizácia Červeného kríža, v spolupráci s obcou Hrnčiarske Zalužany  organizuje SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU (viď prílohu), na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Začiatok: 31.12.2013, o 20.00 hod. Hudba: MTM Revúca. Vstupné (vrátane konzumu) 12€. O polnoci  bude ohňostroj. Vstupenky je možné objednať a zakúpiť na Obecnom úrade H.Zalužany (047/5672111, ou@hrnciarskezaluzany.sk) , alebo u pani.Mariany […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci