Oznamy

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2015

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný plyn 2015 Zverejnenie […]

čítaj viac

Smútočný oznam p. Pavol Bakša (Paľove)

  S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa: 18.11.2014 vo veku 60 rokov nás navždy opustil pán Pavol Bakša . Posledná rozlúčka so zosnulým budev piatok 21.11.2014 o 13:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný bude pokračovať v miestnom dome smútku.       smútočný oznam – p.Pavol Bakša (Paľove)

čítaj viac

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, máme za sebou komunálne voľby, v ktorých ste rozhodli o tom kto bude na čele našej obce, ako aj o tom, ktorí ľudia Vás budú zastupovať v obecnom zastupiteľstve ďalšie štyri roky.  Napätie a emócie pomaly ustupujú a tak mi dovoľte, aby som Vám aj ja napísal pár slov: V prvom rade sa […]

čítaj viac

Komunálne voľby v Hrnčiarskych Zalužanoch 2014 – výsledky

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014                                                                                                         […]

čítaj viac

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci