Oznamy

Zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Návrh VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov

čítaj viac

Doručovanie kandidátnych listín – upresnenie

Odovzdávanie kandidátnych listín – upresnenie

čítaj viac

Oznam – doručovanie kandidátnych listín

Oznam – doručovanie kandidátnych listín

čítaj viac

Oznámenie o počte volebných obvodov, o počte poslancov, ktorý sa v nich volí a o rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2014-2018

Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy určuje pre obec Hrnčiarske Zalužany jeden volebný obvod. Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovení § 9 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov: Uznesením č. 3/2014 / D/1 – určuje v zmysle § 9 ods. 3 […]

čítaj viac

Smútočný oznam pán Ing. Vojtech Piliar

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 5.9.2014, nás vo veku  81 rokov  navždy opustil náš spoluobčan  pán  Ing. VOJTECH  PILIAR. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v pondelok  8.9.2014, o  14:00 hodine, v dome smútku v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jeho pamiatke!   Ing.Vojtech Piliar smútočný oznam

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci