Oznamy

Zastavenie územného konania – Rozvody optických káblov

RSNET-zastavenie územného konania

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 30.5.2014 – zverejnenie

Zápisnica 2-2014(22-2010-2014), 30.5.2014

čítaj viac

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu – terénna sociálny práca

Vyhlásenie o začatí realizacie projektu Hrnčiarske Zalužany 4.6.2014   Reg. číslo projektu: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Názov projektu:Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce-pokračovanie Kód ITMS: 27120130600 Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu   Týmto vyhlasujem, že organizácia:  obec Hrnčiarske Zalužany začína realizovať projekt nasledovnou aktivitou: Aktivity zamerané na […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Rozvody optických káblov

Oznámenie o začatí územného konania – RSNET

čítaj viac

POZVÁNKA: Divadelné predstavenie “VESELÉ VDOVY, alebo ako sa zbaviť manžela” bude v sále obecného úradu už v túto sobotu 7.6.2014, o 19.00 hod.

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie, ktoré sa po dlhom čase uskutoční aj v našej obci. Občianske združenie OPONA z Poltára uvádza veselohru: “VESELÉ VDOVY alebo ako sa zbaviť manžela“. KDE:    v sále Obecného úradu H. Zalužany; KEDY:  7.6.2014 (sobota)  o 19.00 hod.; VSTUPNÉ:  – dospelí -2€;  – dôchodcovia, študenti – 1€; […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci