Oznamy

Smútočný oznam pán VLADIMÍR FILKA

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 19.6.2014, nás vo veku  61 rokov  navždy opustil náš spoluobčan  pán  VLADIMÍR   FILKA. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v nedeľu  22.6.2014, o  15:00 hodine, v dome smútku v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jeho pamiatke!     smútočný oznam pán Vladimír Filka

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – mobilné telefóny (terénna sociálna práca)

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY prieskum trhu podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č. 8 ( znenie podľa stavu k 01.11.2013 ) postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. […]

čítaj viac

Zastavenie územného konania – Rozvody optických káblov

RSNET-zastavenie územného konania

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 30.5.2014 – zverejnenie

Zápisnica 2-2014(22-2010-2014), 30.5.2014

čítaj viac

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu – terénna sociálny práca

Vyhlásenie o začatí realizacie projektu Hrnčiarske Zalužany 4.6.2014   Reg. číslo projektu: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Názov projektu:Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce-pokračovanie Kód ITMS: 27120130600 Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu   Týmto vyhlasujem, že organizácia:  obec Hrnčiarske Zalužany začína realizovať projekt nasledovnou aktivitou: Aktivity zamerané na […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci