Oznamy

Zverejnenie schválených dokumentov

Dňa 14.12.2012 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch. Na tomto zasadnutí boli o.i. schválené nasledovné dokumenty:VZN 03/2012 k miestnym daniam na rok 2013, rozpočet obce na rok 2013, programový rozpočet obce na roky 2013-2015, vnútorný predpis upravujúci postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.   Predmetné dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu. Ďalej  boli schválené […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 23.11.2012

čítaj viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, 14.12.2012.

  Hrnčiarske Zalužany, 7.12.2012.  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch – zvolanie Starosta Obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 14.12.2012, o 17.15 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať […]

čítaj viac

Do Vašej pozornosti: vývoz komunálneho odpadu a plastov v mesiacoch december 2012 a január 2013.

Vážení  občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že   najbližší vývoz komunálneho odpadu bude už zajtra, t.j. 11. decembra 2012. V stredu 12.decembra sa uskutoční vývoz plastov (posledný v tomto kalendárnom roku). Ďalšie termíny vývozu budú, kvôli sviatkom,  v iné dni ako zvyčajne : komunálny odpad: 28.12.2012 ( piatok), 10.1.2013 ( štvrtok), 22.1.2013 ( už v […]

čítaj viac

Mikulášsky večierok, v piatok 7.12.2012, o 17.30 hod.

  UŽ JE TU ZAS ZIMNÝ ČAS, KTORÝ  UŽ  TRADIČNE  OTVÁRA  NÁM  MIKULÁŠ. DETIČKY  MU ZATANCUJÚ A POVEDIA  KOPU  BÁSNIČIEK, ON IM ZA TO  NA  OPLÁTKU   PODARUJE  BALÍČEK. PRÍĎTE AJ VY MILÍ OBČANIA  NA ŠTEDRÉHO MIKULÁŠA  SA  PODÍVAŤ A NAJKRAJŠÍM  VAŠÍM DAROM, ČO SI ČLOVEK  MÔŽE ZAŽELAŤ, BUDE ÚSMEV VAŠICH DETÍ, KTORÝ  VÁM LEN […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci