Oznamy

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2/PPVO-2013

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.11.2013 je zverejnená v časti SAMOSPRÁVA

čítaj viac

Mikulášsky večierok, v piatok 6.12.2013, o 17.30 hod.

  JE TU ADVENT A JE ČAS, ABY OČKÁ NAŠIM DEŤOM ROZŽIARIL NÁŠ MIKULÁŠ. KOŠOM PLNÝM SLADKOSTÍ,DETSKÉ SRDCE POTEŠÍ. TIE MU ZA TO ZASPIEVAJÚ, AJ BÁSNIČKU PRIDAJÚ, PRÍĎTE SA I VY POZRIEŤ AKO TO TÍ MALÍ ŠPUNTI ZVLÁDAJÚ! NEBOJA SA ANI ČERTA, VEĎ JE ANJEL NA BLÍZKU A ON VERU OCHRAŇUJE TÚ ICH DETSKÚ DUŠIČKU!  […]

čítaj viac

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 je zverejnený v časti úradné oznamy

čítaj viac

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014 – je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci