Oznamy

Výsledok volieb na predsedu BBSK – 2. kolo – informácia

V prílohe zverejňujeme výsledok volieb na predsedu BBSK vo volebnom okrsku  Hrnčiarske  Zalužany  – 2. kolo, ktoré sa konali dňa 23.11.2013.   Výsledok volieb 23.11.2013

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

VZN č. 2-2013

čítaj viac

Oznámenie o ukončení realizácie dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce.

Obec Hrnčiarske Zalužany ukončila dňa 31. 10. 2013  realizáciu dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce (viď prílohu). Oznámenie o ukončení realizácie projektu

čítaj viac

Výsledky volieb do BBSK v Hrnčiarskych Zalužanoch – informácia

Výsledky volieb do VÚC 2013 v Hrnčiarskych Zalužanoch;                 Výsledky volieb VÚC – poslanci kraj

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.11.2013, o 16.45 hod.

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 ods.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 15.11.2013, o 16.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci