Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2014 – termíny vývozu.

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2014 – termíny vývozu.

Plán vývozu komunálneho dpadu a plastov na rok 2014 – na stiahnutie

Termíny vývozu komunálneho odpadu:

JANUÁR

10. január (piatok)

21. január (utorok)

-

FEBRUÁR

4. február (utorok)

18. február (utorok)

-

MAREC

4. marec (utorok)

18. marec (utorok)

-

APRÍL

1. apríl (utorok)

15. apríl (utorok)

29. apríl (utorok)

MÁJ

13. máj (utorok)

27. máj (utorok)

-

JÚN

10. jún (utorok)

24. jún (utorok)

-

JÚL

8. júl (utorok)

22. júl (utorok)

-

AUGUST

5. august (utorok)

19. august (utorok)

-

SEPTEMBER

3. september (streda)

17. september (streda)

30.september(utorok)

OKTÓBER

14. október (utorok)

28. október (utorok)

-

NOVEMBER

11. november (utorok)

25. november (utorok)

-

DECEMBER

9. december (utorok)

23.december (utorok)

-

*Poznámka: Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje spravidla každý druhý utorok, v ranných hodinách.

Výnimkami sú dni: 10.1. keď bude vývoz v piatok a dni 3.9., 17.9., keď sa vývoz uskutoční v stredu.

V prípade, že sa Vám odpad nezmestí do zbernej nádoby, je možné ho dať do vriec, ktoré budú tiež vyvezené.

Termíny vývozu plastov:

JANUÁR

16. január(štvrtok)

-

FEBRUÁR

6. február (štvrtok)

-

MAREC

5. marec (streda)

-

APRÍL

2. apríl (streda)

-

MÁJ

2. máj (piatok)

-

JÚN

11. jún(streda)

-

JÚL

9. júl (streda)

-

AUGUST

6. august (streda)

-

SEPTEMBER

4. september(štvrtok)

-

OKTÓBER

1. október (streda)

-

NOVEMBER

12. november (streda)

-

DECEMBER

10. december (streda)

-

*Poznámka: Vývoz plastov sa uskutočňuje spravidla 1 x do mesiaca v stredu, v ranných hodinách.

Výnimkami sú dni: 16.1., 6.2., 4.9., keď bude vývoz vo štvrtok a deň 2.5. keď sa vývoz uskutoční v piatok. 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci