Poďakovanie, prosba..

Poďakovanie, prosba..

Po márnej snahe o zakúpenie rúšok v aspoň trochu primeranej cene, pre našich najohrozenejších občanov, sme našli pochopenie u našich šikovných senioriek a (zatiaľ) u jednej mladej dobrovoľníčky..
ĎAKUJEME veľmi pekne p. Margite Pilčíkovej, Elene Malatincovej, Anne Adamovej, Elene Škorňovej a Zuzke Vargicovej, z obce, za ušité rúška.
Dňa 19.3. sme začali rozdávať prvé nimi ušité rúška seniorom…
Zároveň prosíme ďalších dobrovoľníkov o pomoc pri šití rúšok pre našich občanov (záujemcovia ozvite sa, prosím, na t.č.047/5672111, mobil: 0948211386, alebo mail: ou@hrnciarskezaluzany.sk; tsp@hrnciarskezaluzany.sk).
Taktiež prosíme o pomoc v získavaní materiálu na ich šitie: kto máte doma nepotrebné bavlnené obliečky, tričká a pod., prosíme DARUJTE nám ich. Kontaktujte OcÚ a my si ich vyzdvihneme, alebo ich prineste na OcÚ a vložte do pripravenej krabice (v chodbe vestibulu).
Ešte raz pekne Ďakujeme.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci