Smútočný oznam – pán MILAN BUKOVSKÝ

Smútočný oznam – pán MILAN BUKOVSKÝ

smútočný oznam – pán Milan Bukovský

Vážení občania,  

                        s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 28.11.2019, vo veku 62 rokov, nás navždy opustil náš občan

                                                     pán  MILAN  BUKOVSKÝ.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu, 8.12.2019, o 13:00 hodine, v Rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku.

Česť jeho pamiatke!

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci