Smútočný oznam – pani MÁRIA ČAVOJOVÁ, rod. Vargicová

Smútočný oznam – pani MÁRIA ČAVOJOVÁ, rod. Vargicová

smútočný oznam – pani MÁRIA ČAVOJOVÁ, rod. Vargicová

Vážení občania,          

                          s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 24.9.2021, vo veku 77 rokov, nás navždy opustila naša rodáčka

                                                pani  MÁRIA ČAVOJOVÁ rod. VARGICOVÁ.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu, 29.9.2021, o 15:00 hodine, v Dome smútku vo Vidinej.

  Česť jej pamiatke!

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci