V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Vargicovci-RD-oznámenie o začatí konania

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci