VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“,

Splašková kanalizácia ul. Nová – oznámenie o začatí konania UK

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci