VEREJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany – oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci