VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznamenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie_

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci