Verejné ospravedlnenie Pavla Skýpalu

Verejné ospravedlnenie Pavla Skýpalu

Vážení občania,

                            kandidát na starostu obce Hrnčiarske Zalužany p. Pavel Skýpala,  v súvislosti s jeho sťažnosťou ” na nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy a proti výsledku volieb”, požiadal obec Hrnčiarske Zalužany o zverejnenie jeho verejného ospravedlnenia (v prílohe).

O tejto sťažnosti rozhodol Ústavný súd SR  na svojom pojednávaní dňa 12.12.2018 a odmietol ju ako zjavne  neopodstatnenú (v prílohe).

     Pavel Skýpala – ospravedlnenie;

   Rozhodnutie Ústavného súdu o sťažnosti P.Skýpalu – PL. ÚS 68_2018

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci