Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu – terénna sociálny práca

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu – terénna sociálny práca

Vyhlásenie o začatí realizacie projektu

Hrnčiarske Zalužany 4.6.2014

  Reg. číslo projektu: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Názov projektu:Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce-pokračovanie Kód ITMS: 27120130600

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu

  Týmto vyhlasujem, že organizácia:  obec Hrnčiarske Zalužany

začína realizovať projekt nasledovnou aktivitou: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

pod názvom: Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce – pokračovanie   k dátumu: 04.06.2014.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci