Vyhlásenie výberového konania na pracovné miesta: terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka.

Vyhlásenie výberového konania na pracovné miesta: terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka.

Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

vyhlasuje výberové konanie na

· jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
· jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. apríla 2014 o 09.30 hod. na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. apríla 2014.

 

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam o vyhlásení výberového konania

 

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci