Zápis detí do MŠ Hrnčiarske Zalužany pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ Hrnčiarske Zalužany pre školský rok 2018/2019.

Riaditeľka Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch v súlade s § 28 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamuje rodičom, že v Materskej škole Hlavná 212, Hrnčiarske Zalužany prebieha     zápis detí na nasledujúci školský rok 2018/ 2019.  Žiadosti môžu zákonní zástupcovia podávať od 02.05.2018 – do 18.05.2018  denne, v čase prevádzky materskej školy, a to od 06,30 hod. – do 16,30 hod.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci