ZÁPISNICA z valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov Združenej lesnej spoločnosti, v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa : 07.04.2018

ZÁPISNICA z valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov Združenej lesnej spoločnosti, v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa : 07.04.2018

zápisnica valné zhromaždenie Združená lesná spoločnosť 7_4_2018

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci