Zápisnica z valného zhromaždenia Združenej lesnej spoločnosti Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.3.2016 – zverejnenie

Zápisnica z valného zhromaždenia Združenej lesnej spoločnosti Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.3.2016 – zverejnenie

Zápisnica z VZ ZLS H.Zalužany 19.3.2016

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci