Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 23.11.2012

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci