Zber elektroodpadu sa uskutoční vo štvrtok 7.3.2019, o 8.00 hod.

Zber elektroodpadu sa uskutoční vo štvrtok 7.3.2019, o 8.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje  dňa  7.3.2019  (štvrtok)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) .

V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 8.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci