Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Vážení občania, obec organizuje v dňoch 10.4-11.4.2013 (od 08.00 – do 12. 00 hod.) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedených dňoch vyložili pred bránu Vášho rodinného domu, alebo priviezli sami pred budovu požiarnej zbrojnice. Následne, prosím,  oznámte  túto skutočnosť  pracovníkom obecného úradu na číslo 047/ 5672111. Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci