D o d a t o k č. 2 ku Rámcovej zmluve o dielo č. 15/2008

D o d a t o k č. 2 ku Rámcovej zmluve o dielo č. 15/2008

Číslo zmluvy: 2019/12-07; dodatok č.2 k rámcovej zmluve č.15/2008

Zmluvná strana: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Nazov zmluvy: Rámcová zmluva o dielo

Predmet: Zmena odplaty za nakladanie s odpadmi

Cena vrátane DPH: v zmysle dodatku č.2

Dátum účinnosti zmluvy: 1.1.2020

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci