D o d a t o k č. 7 k Z M L U V E č. 8/2011 o nájme nebytových priestorov – ZLS

D o d a t o k č. 7 k Z M L U V E č. 8/2011 o nájme nebytových priestorov – ZLS

Číslo zmluvy: 2018/02-04; ZONNP 8/2011 - dodatok č.7

Zmluvná strana: Združená lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany

Nazov zmluvy: Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Predmet: Úprava výšky nájomného

Cena vrátane DPH: 105,73€/rok

Dátum účinnosti zmluvy: 16.2.2018

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci