Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2017 na realizáciu prác – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2017 na realizáciu prác – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Číslo zmluvy: 2018/04-01; ZoD 08/2017, dodatok č.1

Zmluvná strana: STAVTECH BB, s.r.o. Banská Bystrica

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo, dodatok č.1

Predmet: Úprava ceny a času realizácie diela

Cena vrátane DPH: 139157,30€

Dátum účinnosti zmluvy: 5.4.2018

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci