Nájomná zmluva č.1/2016 – Oskár Berky

Nájomná zmluva č.1/2016 – Oskár Berky

Číslo zmluvy: 2016/10-01; NZ 1/2016

Zmluvná strana: Oskár Berky

Nazov zmluvy: Nájomná zmluva

Predmet: Dočasné užívanie - nájom - rodinného domu č.239,p.č. 89 o výmere 33,75 m2 vo vlastníctve prenajímateľa nájomcovi, na účely bývania v 1 izbovom byte v rodinnom dome súpisné číslo 239, ktorý je na pozemku parc. C-KN č.89, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 385, katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany.

Cena vrátane DPH: 20€/mesačne

Dátum účinnosti zmluvy: 18.10.2016

Dátum ukončenia zmluvy: 16.10.2017

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci