Nájomná zmluva č.1/2019

Nájomná zmluva č.1/2019

Číslo zmluvy: 2019/09-05; NZ 1/2019

Zmluvná strana: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Nazov zmluvy: Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

Predmet: Prenajímateľ, ako výlučný vlastník v podiele 1/1, ponecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory - predajňu potravín v obci Hrnčiarske Zalužany - nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží v budove so súpisným č. 90, umiestnenej na parcele č. C-KN 452 a zapísanej na LV č. 385 pre katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany, obec Hrnčiarske Zalužany, okres Poltár,.

Cena vrátane DPH: 805€/mesiac

Dátum účinnosti zmluvy: 1.10.2019

Dátum ukončenia zmluvy: neurčito

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci