Zmluva o dielo č.2/2019 – Kanalizácia ul. Nová

Zmluva o dielo č.2/2019 – Kanalizácia ul. Nová

Číslo zmluvy: 2019/04-04; ZoD 2/2019

Zmluvná strana: STAVMONT SK, s.r.o.

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet: Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. Nová”

Cena vrátane DPH: 200 765,04 EUR

Dátum účinnosti zmluvy: 17.4.2019

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci