Zmluva o dielo č.6/2017 – zateplenie fasády školy

Zmluva o dielo č.6/2017 – zateplenie fasády školy

Číslo zmluvy: 2017/09-03; ZoD 6/2017

Zmluvná strana: LURUDAN, s.r.o. Pohronská Polhora

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť riadne a včas cenu za vykonanie diela: Označenie diela: Oprava budovy Základnej školy, Hlavná 333, v obci Hrnčiarske Zalužany, havarijný stav, oprava fasády zateplením .

Cena vrátane DPH: 90.045,90€

Dátum účinnosti zmluvy: 20.9.2017

Dátum ukončenia zmluvy: 30.11.2017

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci