Zmluvy 2013

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
26/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu Viac
25/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Viac
24/2013 Ing. Oľga Ciliková, PhD, č. licencie SKAU 87 Zmluva o audite účtovnej závierky Viac
04/2011 - dodatok č.2 STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo - Intenzifikácia ČOV Viac
22/2013 EMATRADE s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Viac
21/2013 Viera Fodorová Kúpno-predajná zmluva Viac
19/2013 Filoména Kováčová r. Talánová Kúpna zmluva Viac
18/2013 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
16/2013 Július Slanina S-OPTIK SPONZORSKÁ ZMLUVA Viac
17/2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Viac
20/2013 Zdenka Bariová Zmluva o pôžičke Viac
14/2013 Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalyužan Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
13/2013 Súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
156/2006/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica Doplnok č.2 k Zmluve č.156/2006/04 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Hrnčiarske Zalužany Viac
11/2013 Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. V. Maňko - predseda BBSK, Banská Bystrica Zmluva č.200/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Viac
10/2013 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2013 Viac
12/2013 Folklórny súbor Jánošík a Ľudová hudba Ďatelinka + Diskotékár Zmluva o účinkovaní Viac
094/2011-IZ-5.0/V Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava DOHODA k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. : 094/2011-IZ-5.0/V Viac
8/2013 Václavíková Drahomíra, Hrnčiarske Zalužany č. 152 Zmluva o pôžičke Viac
7/2013 Iveta Kesiarová, Hrnčiarske Zalužany č. 182 Kúpna zmluva Viac
1 2

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci