Zmluvy 2015

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2015/04-4 Súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2015 Viac
2015/04-3 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2015 Viac
2015/04-2 Základná organizácia Únia žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2015 Viac
2015/04-1 Jednota dôchodcov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2015 Viac
5/2011 - Dodatok č. 5 TEN PRAKTIK s.r.o., Rimavská Sobota Dodatok č.5 k Zmluve č.5/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
2015/03-3 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava Dodatok č. DOD/01-2015/109/2014-IZ-5.0/V Viac
2015/03-2 REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra Zmluva o používaní SW č.2000/463 Viac
2015/03-1 Mgr. Miron Sýkora-MEDIAFINANCE, Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.2 ku zmluve o obstaraní veci zo dňa 02.01.2013 Viac
01/2015 RD ESV plus s.r.o. Rámcová dohoda Viac
01/2015 Geodézia Zmluva o dielo Viac
4/2011- Dodatok č.4 Silvia Gáliková - AMG, Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.4 k Zmluve č.4/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
2015/02-1 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Viac
2/2011 - Dodatok č.4 CBA Slovakia, a.s.,Lučenec Dodatok č.4 k Zmluve č.2/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
5/2011 - Dodatok č. 4 SFKD, s.r.o., Mojín Dodatok č.4 k Zmluve č.5/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
3/2011- Dodatok č.4 MUDr. Marcela Nývltová, Gorkého 2/14, Rimavská Sobota Dodatok č.4 k Zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
2015/01-2 WASPE s.r.o., Banská Bystrica Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Viac
2015/01-1 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu Viac
1/2011 - Dodatok č.4 Peter Markotán - RTM, Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.4 k Zmluve č.1/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
32/2014 Ing. Jozef Nosáľ, NCRC Dodatok č.1, k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti, CO. BOZP, OPP, OOÚ a správy pohrebiska Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci