Zmluvy 2016

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2016/05-14 Eva Keller Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-13, ZoOSOVVK č.25/2016 Rastislav Malý ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-12; ZoD 4/2016 CONSTRUCT, s.r.o. Lučenec Zmluva o dielo Viac
2016/05-11; VP/16/33348/001 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislava Hromadná licenčná zmluva Viac
2016/05-10; ZoOSOVVK č.36/2016 Eva Bolhová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-09; ZoOSOVVK č. 26/2016 Marcela Vargicová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-08; KZ 7/2016 Július Bukovský, Mária Vojteková Kúpna zmluva Viac
2016/05-07; KZ 6/2016 MUDr.Ján Sýkora Kúpna zmluva Viac
2016/05-06; ZoOSOVVK č. 9/2016 Jozef Gabera ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-05; ZoOSOVVK č. 20/2016 Július Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-04; ZoOSOVVK č. 38/2016 Milan Málik ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-03; KZ 4/2016 SVB, Ján Vargic Kúpna zmluva Viac
2016/05-02; ZoOSVVK č.14/2016 Milan Vargic ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-01; ZoOSOVVK č.24/2016 Milan Brezovický ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-25; ZoPFD 94/2016/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 Viac
2016/04-24, ZoBPM 01/2016 MVDr. Ľubomír Sýkora Zmluva o bezodplatnom prevode majetku Viac
KZ 5/2016; 2016/04-23 Milan Slížik Kúpna zmluva Viac
2016/04-22; ZoOSOVVK č.6/2016 Ján Bukovský ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-21; ZoOSOVVK č.42/2016 Jaroslav Jánošík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-20; ZoOSOVVK č.22/2016 Pavel Vojtek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci