Zmluvy 2016

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2016/03-05; N20160329009 Implementačná agentúra MPSVaR SR Zmluva o spolupráci Viac
2016/03-04; 1610660 SLOVGRAM Bratislava Zmluva podľa Autorského zákona Viac
2016/03-03, ZOD 3/2016 METAL SERVIS Recycling s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoOSOVVK -19/2016 Milan Liptay ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/03-02, KZ 02/2016 Adriana Križová Kúpna zmluva Viac
2016/03-01, ZoPS 03/2016 PETRAM a.s. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb Viac
2016/02-05; PZ 1/2016 Štefan Krekáň Príkazná zmluva Viac
2016/02-04, MZ 01/2016 VOLUMA s.r.o. Bratislava Mandátna zmluva Viac
2016/02-03; ZoD 2/2016 STAVTECH BB, s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o dielo Viac
2016/02-02, ZoPs 02/2016 Aproving Slovakia s.r.o. R.Sobota Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2016/02-01, ZoD 1/2016 Orfeus s.r.o. Rimavská Sobota Zmluva o dielo Viac
Dodatok č.5, k zmluve č. 9/2011 Poľovnícke združenie DUKLA H.Zalužany Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2011 CBA Slovakia a.s. Lučenec Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
Dodatok č.5 k nájomnej zmluve č.8/2011 Združená lesná spoločnosť H.Zalužany Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 02/2015 Andrea Hašková Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
Dodatok č.6 k zmluve č. 5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o. R.Sobota ZMluva o nájme nebytových priestorov Viac
Dodatok č.5 k zmluve č.3/2011 MUDr. Marcela Nývltová Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2016/01-02, ZoPS 1/2016 Aproving s.r.o. R.Sobota Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2016/01-13 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52052031 Viac
2016/01-12 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52052121 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci