Zmluvy 2017

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2017/05-01; KZ 1/2017 Vladimír Vargic Kúpna zmluva Viac
2017/04-03; LZ č.2000/463; LZ1/2017 REMEK , s.r.o. Nitra Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/463; LZ1/2017 Viac
2017/04-02; ZOPD 6/2017 Základná organizácia Únia žien Slovenska Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/04-01; ZOPD 5/2017 Hrnčiarka Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/03-03; ZOPD č.3/2017 Miestny spolok Slovenského červeného kríža H.Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017. Viac
2017/03-02; ZoD 1/2017 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO Z.Slatina Zmluva o dielo Viac
2017/03-01; ZoPD č.4/2017 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/01-08; Dodatok č.7 k ZoNNP č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o, Rimavská Sobota Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5/2011 Viac
2017/01-07; Dodatok č.6 k ZoNNP 3/2011 MUDr. Marcela Nývltová Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2011 Viac
2017/01-06; Dodatok č.2 k ZoNNP č.02/2015 Andrea Hašková Dodatok č.2k zmluve o náje nebytových priestorov č.02/2015 Viac
2017/01-05; ZoOSOVVK 58/2016 Ján Séleš ml. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/01-04; ZoOSOVVK 57/2016 Stanislav Vargic ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2017/01-03; ZoPD 2/2017 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/01-02; ZoPD č.1/2017 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA "SLOVAN" Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/01-01; ZoPNFP 736/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci