Zmluvy 2019

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/12-07; dodatok č.2 k rámcovej zmluve č.15/2008 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Rámcová zmluva o dielo Viac
2019/12-06; Dodatok č.4 k zmluve č. 25/2010 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Zmluva č. 25/2010 o odpadoch Viac
2019/12-05; NZ č.02895/2019-PNZ-P40526/19.00 Slovenský pozemkový fond Nájomná zmluva Viac
2019/12-04; ZoPDSVC:201915050 Disig, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní dôvernej služby vydávania certifikátov Viac
2019/12-03 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte Viac
2019/12-02; ZoD 4/2019 STAVMONT SK, s.r.o Zmluva o dielo: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Hrnčiarske Zalužany Viac
2019/12-01; ZoD 3/2019 EU PROFI, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2019/10-01; Dodatok č.2 k N Z č.1/2016 Oskár Berky Nájomná zmluva, dodatok č.2 Viac
2019/09-05; NZ 1/2019 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2019/09-04; ZoPAS 1/2019 A.K.I AUDIT, s.r.o., Lučenec Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Viac
2019/09-03; ZoOSOVVK 17/2019 Dušan Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/09-02; ZoOSOVVK 16/2019 Ján Sýkora ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/09-01; ZoOSOVVK 18/2019 Anna Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/08-04; ZoDMaMV 1/2019 KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov Viac
2019/08-03; UoÚč.2/2019 Peter Urban, Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
2019/08-02; ZoÚč. 1/2019 Peter Peniak, Poltár Zmluva o účinkovaní Viac
2019/08-01; ZoVaNBPK č.K11 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Zmluva o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kompostérov Viac
2019/07-05; ZoPRDS 1000400619 SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o podmienkach rozšírenie distribučnej siete Viac
2019/07-04; ZoOSVOVK č-15/2019 Margita Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/07-03;ZoOSOVVK 14/2019 Ing. Milan Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
1 23

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci