Zmluvy 2019

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/06-04; ZoOSOVVK 2/2019 Mária Vinarčíková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-03; ZoOSOVVK 10/2019 Ing. Ján Adam ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-02; ZoOSPOVVK 11/2019 Marian Gergeľ ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/06-01; ZoOSOVVK 07/2019 Anna Sýkorová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-07; ZoOSOVVK č.05/2019 Július Nociar ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-06; ZoPFD č.8/2019 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/05-05; ZoOSOVVK č.06/2019 Milan Koristek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-04; ZoOSOVVK č.04/2019 Margita Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-03; ZoOSOVVK 3/2019 Zuzana Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-02; ZoOSOVVK č.1/2019 Ing. Jana Babaríková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-01; 149 502 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Viac
2019/04-04; ZoD 2/2019 STAVMONT SK, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2019/04-03; ZoD 1/2019 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO ZMLUVA O DIELO Viac
2019/04-02; DOZ 1/2019 DUFFI, s.r.o. Krúžno Dodávateľsko-odberateľská zmluva Viac
2019/04-01; ZoPFD 5/2019 Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-05; ZoPFD č.3/2019 Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-04; ZoPFD 2/2019 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 Viac
2019/03-03; ZoPFD 7/2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-02; ZoPFD 6/2019 Únia žien Slovenska ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-01; ZoPFD 4/2019 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci