Zmluvy 2019

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/07-02; ZoOSOVVK 13/2019 Štefan Kozlok ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/07-01; ZoOaZO 1/2019 AGRO CS Slovakia, a.s., Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Viac
2019/06-10; ZoPS 1/2019 KARMAN s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2019/06-09; ZoOSOVK č.08/2019 Mária Barcajová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-08;,Dodatok z ZoS č. N20160329009 Implementačná agentúra MPSVaR SR Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160329009, v rámci národného projektu TSP v obciach Viac
2019/06-07; ZoOSOVVK 12/2019 Eva Pálešová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-06; KZ 1/2019 (P) Miroslav Turoň Kúpna zmluva Viac
2019/06-05; ZoOSOVVK 09/2019 Roman Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-04; ZoOSOVVK 2/2019 Mária Vinarčíková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-03; ZoOSOVVK 10/2019 Ing. Ján Adam ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-02; ZoOSPOVVK 11/2019 Marian Gergeľ ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/06-01; ZoOSOVVK 07/2019 Anna Sýkorová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-07; ZoOSOVVK č.05/2019 Július Nociar ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-06; ZoPFD č.8/2019 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/05-05; ZoOSOVVK č.06/2019 Milan Koristek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-04; ZoOSOVVK č.04/2019 Margita Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-03; ZoOSOVVK 3/2019 Zuzana Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-02; ZoOSOVVK č.1/2019 Ing. Jana Babaríková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-01; 149 502 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Viac
2019/04-04; ZoD 2/2019 STAVMONT SK, s.r.o. Zmluva o dielo Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci