Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
192/2018/04 dod.2/2021/03-02 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytovaní údajov. Dodatok č.2 Viac
ZoD 2/2021; 2021/03-01 ESV plus, s.r.o., Lučenec Zmluva o dielo Viac
ZoD 1/2021; 2021/02-06 BRANO s.r.o., Valča Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Domu smútku Hrnčiarske Zalužany - 2. etapa Viac
KZ 1/2021 (P); 2021/02-05 Patrik Melich Kúpna zmluva 1/2021(P) Viac
RKZ 1/2021; 2021/02-04 Pavol Maráček - EMPIRIA Rámcová kúpna zmluva Viac
2021/02-03 innogy Slovensko .s.r.o. Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu Viac
MZ 1/2021; 2021/02-02 MANOS CONSULTING, s.r.o., Nitra Mandátna zmluva Viac
ZoPFD 1/2021; 2021/02-01 TJ SLOVAN Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 v roku 2021. Viac
ZoOSOVVK 01/2021; 2021/01-03 Jaroslav Sýkora ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2021/01-02; dodatok č.1 Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Dodatok č .1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení Viac
2021/01-01; Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí NFP Viac
ZoD 06/2020; 2020/12-03 STAVMONT SK, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoPAS 1/2020; 2020/12-02 A.K.I.AUDIT, s.r.o. Lučenec Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Viac
9501/2020; 2020/12-01 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Zmluva o dodávke elektriny Viac
ZoV 1/2020; 2020/11-06 SR - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke Viac
ZoOVOVVK 25/2020; 2020/11-05 Vladimír Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.23/2020; 2020/11-04 Júlia Škorňová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.24/2020; 2020/11-03 Margita Filková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dod. č.1 k ZoD 5/2020; 2020/11-02 SITE s.r.o. Mojmírovce Dodatok č.1 k ZoD 5/2020 Viac
ZoPFD 7/2020; 2020/11-01 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020. Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci