Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoOSOVVK č.02/2022; 2022/01-01 Jozef Kovalčík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č.02/2022 Viac
ZoOSOVVK č.02/2021; 2021/12-03 Mgr. Ľubica Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č.02/2021 Viac
ZoPD 1699/2021; 2021/12-02 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ZMLUVA č. 1699/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Viac
ZoD 4/2021; 2021/12-01 JUDr. Elena Matulová, Poltár Zmluva o dielo č.4/2021 Viac
ZoPFP 51/2021; 2021/11-04 Nadácia Allianz ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV č. 51/2021 Viac
KZ 6/2021 (P); 2021/11-03 Ing. Radovan Vargic Kúpna zmluva Viac
ZoOSOVVK 3/2021; 2021/11-02 Ing. Ivan Čonka ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok č.1 k MZ 2/2021; 2021/11-01 IS 64, s.r.o., Ulica L.N.Tolstého 525/1, 984 03 Lučenec Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2/2021 (ďalej len „Zmluva Viac
Dod č.2 k NZoNPP č.02/2015; 2021/10-08 AGROMEL PT s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.02/2015 Viac
Dod.č.3 k nájomnej zmluve č.1/2016; 2021-10-07 Oskár Berky Dod.č.3 k nájomnej zmluve č.1/2016 Viac
Dodatok č.2 k MZ1/2021; 2021/10-06 MANOS CONSULTING, s.r.o. Nitra Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve č.1/2021 Viac
KZ č.5/2021(K); 2021/10-05 Jaroslav a Iveta Vrábľovci Kúpna zmluva č.5/2021(K) Viac
ZoD 3/2021; 2021/10-04 ByvaPro s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo č. 3/2021 Viac
MZ 2/2021; 2021/10-03 IS 64 s.r.o. Lučenec Mandátna zmluva č.2/2021 Viac
ZoPS č.1/2021/2021/10-02 E-VO, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb Viac
Dodatok č. 1 k MZ1/2021/ 2021/10-01 MANOS CONSULTING, s.r.o. Nitra Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2021 Viac
ZoPAS 1/2021/ 2021-09-05 A.K.I AUDIT s.r.o. Lučenec Zmluvao poskytovaní audítorských služieb Viac
OPKZP-PO1-SC111-2017- 32/63/ 2021-09-04 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/63 Viac
ZoSOÚS 1/2021; 2021/09-03 KOMENSKY s.r.o. Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Viac
ZoPFD č.7/2021; 2021/09-02 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci