Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoOSOVVK 01/2021; 2021/01-03 Jaroslav Sýkora ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2021/01-02; dodatok č.1 Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Dodatok č .1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení Viac
2021/01-01; Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí NFP Viac
ZoD 06/2020; 2020/12-03 STAVMONT SK, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoPAS 1/2020; 2020/12-02 A.K.I.AUDIT, s.r.o. Lučenec Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Viac
9501/2020; 2020/12-01 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Zmluva o dodávke elektriny Viac
ZoV 1/2020; 2020/11-06 SR - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke Viac
ZoOVOVVK 25/2020; 2020/11-05 Vladimír Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.23/2020; 2020/11-04 Júlia Škorňová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.24/2020; 2020/11-03 Margita Filková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dod. č.1 k ZoD 5/2020; 2020/11-02 SITE s.r.o. Mojmírovce Dodatok č.1 k ZoD 5/2020 Viac
ZoPFD 7/2020; 2020/11-01 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020. Viac
02/2015 dod.č.1;2020/10-05 AGROMEL PT s.r.o., HZ 36 Dodatok č.1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.02/2015 Viac
2020/10-04 Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Viac
ZoOSOVVK č.22/2020; 2020/10-03 Ján Fazekaš ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
KZ 4/2020 (P); 2020/10-02 Henrieta Kotmanová Kúpna zmluva Viac
ZoOSOVVK č.20/2020; 2020/10-01 Július Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.21/2020; 2020/09-04 Ján Malatinec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.18/2020; 2020/09-03 Július Bukovský ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOV VK č. 17/2020; 2020/09-02 Milan Bukovský ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci