Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoPAS 1/2021/ 2021-09-05 A.K.I AUDIT s.r.o. Lučenec Zmluvao poskytovaní audítorských služieb Viac
OPKZP-PO1-SC111-2017- 32/63/ 2021-09-04 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/63 Viac
ZoSOÚS 1/2021; 2021/09-03 KOMENSKY s.r.o. Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Viac
ZoPFD č.7/2021; 2021/09-02 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac
ZoPFD č.5/2021; 2021/09-01 Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac
ZoDT 1/2021; 2021/08-06 Štefan Bubelíni, N.Skálnik Zmluva o dodávke tovaru Viac
ZoDP č.1/2021; 2021/08-05 HAVIT, s.r.o. Veľká Ves Zmluva o dodávke prác č.1/2021 Viac
KZ 4/2021 (K); 2021/08-04 Mgr. Dáša Tóthová, Kúpna zmluva Viac
KZ 3/2021 (K); 2021/08-03 Marek Vargic, Bc.Miriam Vargicová Kúpna zmluva Viac
KZ 2/2021 (K); 2021/08-02 Mgr. Dáša Tóthová, MUDr. Martina Maňúrová Kúpna zmluva Viac
Dod.č.3 OPKZP-PO1 - SC111-2017-32/24; 2021/08-01 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24 Viac
2021/07-03; ZoPFD 3/2021 Slovenský červený kríž - miestny spolok Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac
2021/07-02; ZoPFD 6/2021 Únia žien Slovenska ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac
2021/07-01; ZoPFD 4/2021 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2021 Viac
2021/06-02 Prima banka Slovensko , a.s. Zmluva o grantovom účte Viac
2021/06-01; ZoPFD 2/2021 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 20210 Viac
Dod.č.2 1925/2018/04/2021-05-03 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dodatok č. 2 K Zmluve o poskytovaní údajov č. 192/2018/04 Viac
dod.č.1 ZoPRDS 1000400619/2021/05-02 SPP-Distribúcia Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Viac
1421 288/ 2021-05-01 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Viac
192/2018/04 dod.2/2021/03-02 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytovaní údajov. Dodatok č.2 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci