Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoOSOVVK 02/2020; 2020/06-04 Stanislava Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoPFD č.6/2020/ 2020/06-03 Základná organizácia Únia žien Slovenska Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020 Viac
ZoPFD č.4/2020/ 2020/06-02 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie Viac
2020/06-01 innogy Slovensko s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu Viac
180/2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Viac
ZoPS 1/2020; 2020/05-08 NOVOHYGIENE, s.r.o., Lučenec Zmluva o poskytnutí služieb Viac
ZoOSOVVK 06/2020; 2020/05-07 Július Husár ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoVSOVVK 05/2020; 2020/05-06 Ľubica Vargicová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOVOVVK 04/2020; 2020/05-05 Bc.Monika Balážová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Z20209187_Z; KZ 2/2020 JRK Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva Viac
ZoOSOVVK 03/2020; 2020-05-04 Pavel Klinčok ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
KZ 1/2020 (P); 2020/05-03 Vojtech a Vlasta Oláhovci Kúpna zmluva (pozemky Oláhovci) Viac
ZoD 5/2020; 2020/05-02 SITE s.r.o.Mojmírovce Zmluva o dielo ( Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany - stavebná časť)- Kompo Viac
Dod.č.1 OPKZP-PO1 - SC111-2017-32/24; 2020/05-01 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24 Viac
ZoD 4/2020; 2020/04-07 BRANO s.r.o. Sídlo: Valča 35 Zmluva o dielo Viac
ZoD 3/2020; 2020/04-06 STAVTECH BB, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoOVOVVK 1/2020; 2020/04-05 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Hrnčiarskych Zalužanoch ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
Viac
2020/04-04 Slovenský futbalový zväz ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V ROKOCH 2019-2021 V OBCI HRNČIARSKE ZALUŽANY Viac
9860614546/2020/04-03 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Poistná zmluva - poistenie vozidiel Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci