Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2016/09-03; KZ 8/2016 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo, R.Sobota Kúpna zmluva Viac
ZoOSOVVK č.39/2016; 2016/09-02 Vladimír Ďalog ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/09-01 KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov Viac
4300050614; 2016/08-02 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Viac
4300050610; 2016/08-01 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Viac
2016/07-06; ZoÚč. 2/2016 Sestry Sihelské Zmluva o účinkovaní Viac
2016/07-05; ZoÚč. 1/2016 OZ Cesta spravodlivých Zmluva o účinkovaní Viac
2016/07-04; PZ 1/2016 Mária Pechová Príkazná zmluva Viac
2016/07-03; ZoOSOVVK č. 46/2016 Ján Séleš ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/07-02; ZoOSOVVK č.46/2016 Ing. Juraj Haško ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/07-01; ZoOSOVVK č. 52/2016 Ladislav Libiak ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-13; ZoOSOVVK č. 21/2016 Ján Račkák ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok č.1 ku KZ 4/2016 SVB, Ján Vargic Kúpno-predajná zmluva Viac
Dodatok č.2 k zmluve č. 25/006/14 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 25/006/14 Dodatok č. 2 Viac
Dodatok č. 1 k zmluve č. 736/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí NFP Viac
2016/06-12; ZoOSOVVK č.15/2016 Ing. Dušan Chovanec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-11; ZoOSOVVK č.30/2016 SU-4 Jozef Machava ml. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-10; ZoOSOVVK č.51/2016 Ivan Pilčík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-09; ZoOSOVVK č. 50/2016 Pavel Obročník ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-08; ZoOSOVVK č. 47/2016 Ing. Ján Ňuňuk ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci