Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2016/04-13; ZoOSOVVK č.7/2016 Ján Vargic ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-12; ZoOSOVVKč 4/2016 Ján Malatinec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-11; ZoOSOVVK 41/2016 Milan Čonka st. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-10; ZoOSOVVK 17/2016 Ľubomír Husár ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-09; ZoOSOVVK 11/2016 Milan Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-07; 76478 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR Viac
2016/04-06, ZoBPM 02/2016 Daniela Repková, Peter Repka, Daniela Šramková Zmluva o bezodplatnom prevode majetku č. 02/2016 Viac
2016/04-08; ZoOSOVVK 5/2016 Ivan Ambruš ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-05; ZoOSOVKV 31/2016-SU5 Pavel Kišák ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-04; ZoOSOVVK 29/2016-SU3 Július Slezák ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-03; ZoOSOVVK 27/2016-SU1 Pavel Skýpala ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/04-02; ZoOSOVVK č.1/2016 Ivan Markotán (Hunto) ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok č.1,k zmluve o dielo č.7/2015 TESLUX, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo - dodatok Viac
2016/04-01, KZ 03/2016 Milan Čonka st. a manž, Zlata Čonková r. Pehenová Kúpna zmluva Viac
2016/03-05; N20160329009 Implementačná agentúra MPSVaR SR Zmluva o spolupráci Viac
2016/03-04; 1610660 SLOVGRAM Bratislava Zmluva podľa Autorského zákona Viac
2016/03-03, ZOD 3/2016 METAL SERVIS Recycling s.r.o. Zmluva o dielo Viac
ZoOSOVVK -19/2016 Milan Liptay ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/03-02, KZ 02/2016 Adriana Križová Kúpna zmluva Viac
2016/03-01, ZoPS 03/2016 PETRAM a.s. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci