Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/09-01; ZoOSOVVK 18/2019 Anna Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/08-04; ZoDMaMV 1/2019 KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov Viac
2019/08-03; UoÚč.2/2019 Peter Urban, Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
2019/08-02; ZoÚč. 1/2019 Peter Peniak, Poltár Zmluva o účinkovaní Viac
2019/08-01; ZoVaNBPK č.K11 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Zmluva o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kompostérov Viac
2019/07-05; ZoPRDS 1000400619 SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o podmienkach rozšírenie distribučnej siete Viac
2019/07-04; ZoOSVOVK č-15/2019 Margita Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/07-03;ZoOSOVVK 14/2019 Ing. Milan Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/07-02; ZoOSOVVK 13/2019 Štefan Kozlok ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/07-01; ZoOaZO 1/2019 AGRO CS Slovakia, a.s., Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Viac
2019/06-10; ZoPS 1/2019 KARMAN s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2019/06-09; ZoOSOVK č.08/2019 Mária Barcajová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-08;,Dodatok z ZoS č. N20160329009 Implementačná agentúra MPSVaR SR Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160329009, v rámci národného projektu TSP v obciach Viac
2019/06-07; ZoOSOVVK 12/2019 Eva Pálešová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-06; KZ 1/2019 (P) Miroslav Turoň Kúpna zmluva Viac
2019/06-05; ZoOSOVVK 09/2019 Roman Markotán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-04; ZoOSOVVK 2/2019 Mária Vinarčíková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-03; ZoOSOVVK 10/2019 Ing. Ján Adam ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/06-02; ZoOSPOVVK 11/2019 Marian Gergeľ ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/06-01; ZoOSOVVK 07/2019 Anna Sýkorová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci