Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2-21/2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava - Darca Darovacia zmluva Viac
19/2012 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany Zmluva o bezplatnom prenájme majetku Obce Hrnčiarske Zalužany Viac
21/2012 Metodicko - Pedagogické centrum Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Viac
21/2012 Štátny pedagogický ústav, Bratislava - Darca Darovacia zmluva Viac
8/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č.2/2012 k Zmluve č.1720/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu - Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Viac
16/2012 TJ Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - TJ Slovan, Hrnčiarske Zalužany Viac
14/2012 Jednota dôchodcov Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - Jednota dôchodcov Viac
13/2012 ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Viac
18/2012 Ing.Monika Tokajová - MonAteliér Mandátna zmluva Viac
17/2012 Ladislav Matheides, Rimavská Sobota Zmluva o poskytnutí služieb Viac
1/2012 Xav, s.r.o., Modra Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2012 Viac
1720/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava 1 Zmluva Viac
12/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Viac
09/2006 - dodatok č.1 Splašková kanalizácia v obci Hrnčiarske Zalužany Viac
8/2011 Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalužany Viac
7/2011 MK hlas, s.r.o., Sabinov Zmluva o dielo Viac
4/2011 STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo - Intenzifikácia ČOV Viac
5/2011 Ing.Oľga Cilíková, Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Viac
3/2011 Poľnohospodárske družstvo H. Zalužany Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber Viac
6/2011 Slovak Telekom. a.s., Lučenec Dodatok k zmluve o pripojení Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci