Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
9/2011 Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
5/2011 SFKD, s.r.o., Hrnčiarske Zalužany Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
6/2011 MUDr. Marcela Pálešová, Ožďany Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 6/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
3/2011 MUDr. Marcela Nývltová, Rimavská Sobota Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
26/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu Viac
25/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Viac
24/2013 Ing. Oľga Ciliková, PhD, č. licencie SKAU 87 Zmluva o audite účtovnej závierky Viac
04/2011 - dodatok č.2 STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo - Intenzifikácia ČOV Viac
22/2013 EMATRADE s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Viac
21/2013 Viera Fodorová Kúpno-predajná zmluva Viac
19/2013 Filoména Kováčová r. Talánová Kúpna zmluva Viac
18/2013 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
16/2013 Július Slanina S-OPTIK SPONZORSKÁ ZMLUVA Viac
17/2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Viac
20/2013 Zdenka Bariová Zmluva o pôžičke Viac
14/2013 Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalyužan Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
13/2013 Súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
Viac
156/2006/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica Doplnok č.2 k Zmluve č.156/2006/04 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Hrnčiarske Zalužany Viac
11/2013 Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. V. Maňko - predseda BBSK, Banská Bystrica Zmluva č.200/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci