Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
1/2012 Xav, s.r.o., Modra Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2012 Viac
1720/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava 1 Zmluva Viac
12/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Viac
09/2006 - dodatok č.1 Splašková kanalizácia v obci Hrnčiarske Zalužany Viac
8/2011 Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalužany Viac
7/2011 MK hlas, s.r.o., Sabinov Zmluva o dielo Viac
4/2011 STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo - Intenzifikácia ČOV Viac
5/2011 Ing.Oľga Cilíková, Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Viac
3/2011 Poľnohospodárske družstvo H. Zalužany Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber Viac
6/2011 Slovak Telekom. a.s., Lučenec Dodatok k zmluve o pripojení Viac
2/2011 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Hrnčiarske Zalužany Viac
11/2011 Základná organizácia Únia Žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - Základná organizácia Únia Žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Viac
10/2011 ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Viac
9/2011 Jednota dôchodcov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2011 - Jednota dôchodcov Hrnčiarske Zalužany Viac
1/2011 REMEK, s.r.o., Nitra Zmluva o používaní SW Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci